За по-добро бъдеще

Грижа и развитие

Начало

Заедно можем повече

Доверие и подкрепа

Начало
Дом за стари хора "Верният настойник"

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел “Верният настойник” – Бургас. От 2009 година работим в обществена полза като се грижим за най-уязвимите групи-деца, възрастни, социално слаби. Развили сме множество проекти с цел да дадем по-добро бъдеще на децата ни и да подобрим живота на хората в нужда.

Работим за

Грижа
Развитие
Превенция
Skip to toolbar