Автомивка „Изгрев“

///Автомивка „Изгрев“

Автомивка „Изгрев“

Сдружение „Верният настойник“ стартира проекта през месец Август 2016 година. Целта на проекта бе да се създадат трудови навици у младежи израстнали в институции. В проекта се включиха младежи от наблюдавано жилище „Дом Възможност Бургас“. От Октомври 2016 година издръжката на проекта бе поета от Фондация за социална промяна и включване, като проекта просъществува още една година.
Към момента сдружение „Верният настойник“ търси подходящо място за рестартиране на дейността, защото инвестицията в уязвими групи е инвестиция в бъдещето.

2018-10-25T16:08:43+00:00 25.03.2018|Проекти, Услуги|