Академия за толерантност, творчество и успех

//Академия за толерантност, творчество и успех

Академия за толерантност, творчество и успех

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии гр. Ямбол отбелязва напредък в изпълнението на проектни дейности по проект „Академия за толерантност, творчество и успех“ по ОП НОИР. В сформираните 6 клуба са включени 90 ученици, които с интерес и желание работят и творят. Успешно се провеждат проектни дейности, които провокират участието на родители в изпълнението им. Създават се условия за неотпадане на учениците от учебния процес.
Това е една от най-важните цели и на проект „Училището като център на общността“, в който СНЦ „Верният настойник“ е подкрепяща организация с модератор Мария Иванова

2018-03-25T15:09:21+00:00 25.02.2018|Новини и събития|