Бележник 2018: Средният успех на държавата в грижата за децата

//Бележник 2018: Средният успех на държавата в грижата за децата

Бележник 2018: Средният успех на държавата в грижата за децата

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ще представи на 18-ти май от 11 ч. в салона на 20 ОУ „Тодор Минков“ ежегодния си доклад за справянето на държавата с грижата за децата.

Годишният доклад на НМД „Бележник“ оценява, както в училище, как правителството и администрацията са изпълнявали държавните ангажименти към децата през изминалата календарна година.

Като регионални координатори за югоизточния регион „Верният настойник“ подкрепя грижата за децата и техния успех в училище. Проектът на сдружението „За всяка шестица-жълтица“ е насочен именно към повишаване на личната мотивация за учене и подобряване на успеха в училище.

2018-04-27T19:15:52+00:00 25.03.2018|Архив|