„Верният настойник“ осигури лекарства за хронично болни от Община Камено

Комплект лекарства за онкоболни и диабетици се закупиха този месец по проект „Повече здрави“ на членовете на сдруженията на онкоболните и на диабетиците в Община Камено. Инициативата е целяща да подпомогне финансово бедни семейства с един или повече страдащи от коварно заболяване в един от зимните месеци с най-високи сметки.
Проект „Повече здрави“ се финансира от немска неправителствена организация и осигурява чрез сдружение „Верният настойник“ целево финансиране на двете пациентски организации в Община Камено.