История 2018-03-07T17:10:56+00:00

31.03.2009 г. се ражда  „Верният настойник“ като сдружение с нестопанска цел в обществена полза с регистрация в Министерство на правосъдието. Организацията обединява група младежи вярващи в доброто и благотворителността, работещи неформално от 2003 година, с желание за достигане на нови хоризонти.

През годината организацията участва в редица срещи и обучения за  създаване на капацитет.

26.10.2009 г. се провежда и първото общо събрание на членовете на организацията. Сдружението вече разполага със собствен оборудван офис в гр. Бургас.

10.02.2010 г. Сдружение „Верният настойник“ създава клонова мрежа към организацията в цялата Бургаска област. Регистрирани са клонове в общините Камено, Сунгурларе, Средец, Айтос и Карнобат.  Това са общините в които сдружението работи най-интензивно. Всеки един от клоновете има местен отговорник.

27.02.2010 г. С решение на Управителният съвет на Национална мрежа за децата, „Верният настойник“ е приет за пълноправен член на организацията

20.07.2010 г. Стартира мащабна кампания под името „Нова възможност“ за образование на младежи. Кампанията се проведе в седем общини – Бургас, Камено, Созопол, Айтос, Карнобат, Средец и Сунгурларе.

25.09.2010 г. С приключването на кампанията „Нова възможност“ сдружение „Верният настойник“ пожънва огромен успех – 110 младежи отпаднали от системата на образованието отново тръгват на училище. Най-много отпаднали младежи се завръщат отново на училище в община Сунгурларе. С тази инициатива се начертава един от приоритетите на организацията – превенция на отпадане на лица от системата на образованието

18.09.2010 г. Одобрен за финансиране е първият външен проект на сдружението – „Клуб за приложни изкуства – Ръкоделко“. Финасираща организация е Фондация „Агапедия България“. По проекта стартираха два клуба за деца – в ЦДГ „Слънце“ гр. Камено и в ЦДГ „Теменуга“ с. Равнец. Произведенията на децата бяха продадени на благотворителни изложби в гр. Бургас, гр. Камено и с. Равнец, а със събраните средства се финансира разяснителна кампания за непопулярните тогава приемни семейства.

15.12.2010 г. Екипът от доброволци на организацията е наясно, че е много трудно сдружението да се издържа от членски внос. Взима се нестандартно по това време решение за организация от такъв тип – създаване на стопанска дейност. Създаден е магазин за дрехи втора употреба. Идеята е приета и подкрепена от един от партньорите на сдружението – германската неправителствена организация „Повече бъдеще“. Реализираната печалба от магазина се инвестира в нестопанската дейност на сдружението. През следващата година магазините собственост на организацията стават три.

10.07.2011  г.  Американската правителствена организация „Корпус на мира“ командирова в сдружението за период от една година доброволец. Тя се казва Катлийн Джеймс и е от американският щат Джорджия. Още с пристигането си в Бургас, Катлийн, се впуска със цяло сърце във всички дейности на сдружението. Допринася с много нови идеи и инициативи за развитието му. Организира хепънинги, футболни турнири и различни акции като във тях включва всичките 12 доброволеца работещи на територията на България.