Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
януари 20, 2023
Младежи от бургаски гимназии се включиха във фокус група по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“

Младежи от различни бургаски гимназии се включиха в една от трите фокус групи на тема „Младежки политики“.
Проучването се проведе в залата на Международен младежки център Бургас, а младежите са именно техни доброволци участващи активно в дейностите по проекта.
По време на изследването бе обяснена целта на провеждането му както и смисъла да се дава по-достоверна и подробна информация с оглед възрастта на целевата група.
На мястобяха експертите по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в гр. Бургас“ които си водиха подробни записки тъй като информацията, която получаваха от младежта бе доста ценна и ползотворна за изготвяне на останалите материали по проекта.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg