Посещение в Германия

//Посещение в Германия

Посещение в Германия

Представители на сдружение „Верният настойник“ ще посетят Германия в края на месец Април. Покана е на немската направителствена организация „Повече бъдеще“. Ще бъдат посетени офисите на организацията, както и ще бъдат проведени редица срещи с ръководството и доброволците. Двете сдружение си партнират от 2009 година.

2018-05-15T13:47:18+00:00 10.03.2018|Архив|