Посещение на германски партньори

//Посещение на германски партньори

Посещение на германски партньори

Предстои посещение на германските партньори на СНЦ „Верният настойник“. Вера Шнайдер и нейният екип ще пристигнат в България утре и в рамките на седмица работната им програма предвижда посещения на детски градини, центрове, старчески домове. След направените наблюдения  ще се обсъдят и планират бъдещите дейности по приоритети.

Всяка година представители на организацията „Повече бъдеще“-Германия, с управител Вера Шнайдер, посещават България и извършват своята благотворителна дейност в партньорство със СНЦ „Верният настойник“. Очаква се силна кампания и тази година.

2018-11-05T11:36:01+00:00 11.10.2018|Архив|