Посещение от Германия

//Посещение от Германия

Посещение от Германия

В периода 12-18 март 2019 се очакват представители на сдружение „Повече бъдеще“ Германия в гр. Бургас и областта. През този период ще бъде направен мониторинг на проект „Вече знам и мога“.