Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
юли 5, 2023
Препоръка: Значимите стимули са вратата към младежкото включване

Предлагайте значими стимули: Младите хора може да са по-склонни да участват в инициативи, ако има осезаеми стимули за това. Тези стимули могат да включват сертификати, цифрови значки и други признания за участие и постижения. Освен това инициативите биха могли да предложат възможности за лично и професионално развитие, като например обучение за умения и събития за работа в мрежа.

Стимулите са позитивни лостове за въздействие, посредством които активното поведение на младите хора в обществени инициативи би се затвърдило и катализирало на основата на положителна обратна връзка. Стимулите защитават колективните и груповите потребности и интереси, засягайки в същото време същинските и актуални индивидуални нужди. Ключовият фактор за мотивация, който ще помогне на младите хора да се насочат към удовлетворяване на желани, по-висши степени на потребности, свързани с  дейността им на активни общественици, е монетарната / немонетарна форма на стимулиране.

Механизмите, чрез които може да се осъществи и разработи значима система за стимулиране на младите хора в инициативи с обществен характер, са:

  • Осигуряване на сертификати за участие, грамоти за постижения в дейността,награди, похвали: Този вид стимули са един от важните компоненти на мотивационния процес. Те формират директно или индиректно въздействие върху младите хора. Чрез тях поведението им, свързано с обществена активност, получава тласък и направление, с оглед удовлетворяване на необходимостта от себеизява и признание от страна на другите за положения труд.
  • Включване в обучения по програма „Еразъм“ – Целта е разширяване на компетенциите, възможности за личностно израстване, развитие на професионалния и личен потенциал на младите хора. Пътуванията и срещите с връстници от други националности, манталитет, начин на живот развива уменията за работа в мултикултурна среда, усъвършенства комуникативните им способности.  
  • Менторство, работа в екип:  свърза се с желанието за приятелски отношения, за привличане към групата за извършване на определена работа, за подпомагане и уважение. Потребността на младите общественици от приобщаване и съпричастност се свързва с възможността от социално общуване, разширяване на социалните контакти и стимулиране развитието на междуличностните отношения.
  • Делегиране на отговорности, автономност, самоконтрол: младите активисти са особено чувствителни към своя статус в обществото. Това включва потребността да им се делегират отговорности, чрез които те усещат уважение от страна на другите, признание, чувство за увереност и престиж, заемане на определено положение в групата, екипа, обществото, стремеж за по-нататъшно развитие, чувството за надлежно изпълнен дълг /задължение/, доволството от удовлетворени социални потребности.
  • Осигуряване на участие в работни проекти, в конференции, кръгли маси, обществени дискусии, временни сформирования, където се изявяват способностите на младежите: Тези активности ще подпомогнат изграждането на мотивацията им и ще доведат до повишаване на нейната ефективност. Те се сблъскват с предизвикателството за преодоляване на затруднения, свързани с доброволно включване в  обществени изяви. Подобни инициативи създават условия за реализиране на постижения, натрупване на опит, компетентностно  израстване на личността.
  • Възможности за квалификация, надграждащо обучение, курсове за самоусъвършенстване: младите хора ще си създадат дълготрайна мотивираност за активност чрез самоизявата и самоусъвършенстването.
  • Карти за отстъпки, технически устройства и др.: Мотивиращата роля на възнагражденията се основава на това, че те разкриват индивидуалния принос на всеки от екипа и съответстващото значение на монетарни и немонетарни форми на стимулиращи системи.
  • Организиране на „тийм билдинг“ инициативи, туристически походии др.  По този начин се повишава желанието за работа в колективна среда, усъвършенстват се комуникационните умения, разкриват се индивидуалните способности на младите хора и се осъществяват креативни идеи за обществени дейности чрез ролеви игри.