Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
януари 10, 2023
Проведена фокус група с младежи от Фондация „Областен Ромски Съюз“

Експерти от проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“ проведоха фокус група с младежи от Областе ромски съюз Бургас.
В проучването бяха включени активни младежи въвлечени в различни проекти и дейности на организацията.
Събраната информация от фокус групата ще бъде анализирана и включена в доклада и препоръките които ще бъдат дадени към Общинска и Областна управа по отношение на младежките политики.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg