Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
октомври 18, 2022
Проведе се среща по проект  „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”  с организации свързани с младежкото включвне

По инициатива на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Бургас се проведе среща на младежи и младежки организации теми свързани с младежкото включване. На срещата присъстваха екипа на Международен Младежки център Бургас, организация „Европа Директно” както и екипа на „Верният настойник” по Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”.
На срещата имахме възможността да разкажем за дейностите по проекта, както и да получим информация от другите организации за дейностите които изпълняват в сферата на младежките политики.
По проекта се предвиждат още няколко подобни срещи, като целта им е освен да получим информация за развитието на младежките политики в Бургас, да се опознаем и на по-късен етап да сформираме коалиция от организации, активно работещи за младежкото включване. 

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg