Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
февруари 20, 2023
Проведоха се редица срещи по  „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”  с организации от Община Камено

В изпълнение на Дейност 1 на проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” се проведоха редица срещи с организации свързани с младежки политики и младежко включване в Община Камено.
Срещите бяха водени от Експерта по дейността от партньорската организация „Нов път” г-жа Спаска Петрова.
За взаимодействието си с младежите, организациите, местните младежки политики и събитията които организират и участват разказаха при посещенията на място ръководителите на МКБППМН Камено, Народно читалище „Пробуда 1927”, БЧК –Камено и Сдружение „Каменовски традиции”

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg