Проект „За майките с любов“

///Проект „За майките с любов“

Проект „За майките с любов“

Организация „Мисия Възможност“- България, създава проект „За майката с любов“. Този проект се изпълнява съвместно със Сдружение „Верният настойник“ в областите Бургас, Ямбол и Сливен, с подкрепата на общини и местните сдружения- „Авигея-Шама“-Несебър, „Болни от астма“-Ямбол, „Ира“ и „Здравето на ромите“ в Сливен. Настоящият проект цели да окаже подкрепа на родилките, които са от социално слаби семейства, за да може всяко раждащо се в България дете да бъде посрещнато с радост, любов и достойнство.