Проект „Здраво семейство – здрав народ“

///Проект „Здраво семейство – здрав народ“

Проект „Здраво семейство – здрав народ“

Проект „Здраво семейство – здрав народ” стартира през 2012 г.

Съвместен проект с фондация „Агапедия-България” за превенция на ранните бракове и узаконяване на вече съществуващи съжителства.

2017-11-09T08:51:27+00:00 28.10.2012|Интеграция, Проекти|