Проект „Освежаване“

///Проект „Освежаване“

Проект „Освежаване“

Тоева е един от първите проекти на организацията. Целта му е посредством доброволци да се освежат базите на детски градини и училища за да бъдат те по-привлекателна територия за децата. Досега сме помогнали в детските градини в селата Орлинци, Факия, Трояново и Винарско и в Основно училище „Христо Ботев“ където бяха изцяло обновени учителската стая и дирекцията. Нацяло бяха изградени мъжка и дамска тоалетна на вторият етаж както и медицински кабинет. Обновени бяха мебелите в общежитията. Бе ремонтирана и оборудвана и едно ново спално помещение, като капацитета на общежитието бе увеличен.

Цел на проекта освен да се освежава и да се подновява материалната база на детски градини и училища.