Пчелин „Верният настойник“

///Пчелин „Верният настойник“

Пчелин „Верният настойник“

Пчелин „Верният настойник“ е създаден като социално предприятие с две специфични цели:
– да се обучават младежи в тънкостите на пчеларството, като след прекарано обучение и стаж, сдружениет осигурява стартов капитал от кошери и пчелни семейства за стартиране на собствен съмостоятелен пчелин
– с реализираната печалба от продадената продукция да се подпомагат деца в неравностойно положение да посещават училище и детска градина.

Пчелина е създаден в началото на 2010 година, с менторската подкрепа на професионалистите в такъв тип социално предприемачество – Сдружение „Нов път“ с. Хайредин.

2018-03-26T00:02:47+00:00 26.03.2018|Околна среда|