Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
юни 27, 2023
Работна среща в Община Камено по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“

Рабортна среща се проведе в сградата на Община Камено по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“. Участие в нея взеха зам кмета на едноименната община г-н Петър Войнов, г-жа Стоянка Желева – Директор дирекция Образование и европейски проекти от страна на общината както и г-жа Спаска Михайлова – експерт от страна на Сдружение „Нов път“ и г-жа Марийка Иванова от Сдружение „Верният настойник“.
На срещата се дискутираха част от препоръките и впечатленията от цялостната работа с младежи в Община Камено, като се изказаха множество добри примери за младежко включване, които са уникални за малката община. Г-жа Спаска Петрова в качеството си на експерт работещ по мониторинговия доклад в частта с Община Камено и активно изследващ младежките политики и включването на младежи в общинските инициативи изказа задоволство от добрата си работа по проекта и отличната комуникаця, която имахме по време на реализирането на дейност 1.
Експертите запознаха представителите на администрацията за последващите действия по проекта.
През същият ден в зала Лотос гр. Камено се проведе и информационен ден по проекта.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg