Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
юли 28, 2023
Проведе се Информационен ден по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“ в гр. Камено

Вчера се проведе Информационен ден по проект „Мостове на бъдещето – акртивни младежи в Бургас“ зала Лотос гр. Камено. По време на срещата беше представена работата на експертите по проекта до сега. Представени бяха и препоръките, които експертите ще представят на заинтересованите институции както и доклада на чиято база са изведени те. Имаше време в което всеки от присъстващите задаваше въпроси по отношение на проекта.


Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg