Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
ноември 5, 2022
Работна среща с младежи включени в проект ДИГИТАЛНА МРЕЖА ЗА СИНЯ ИКОНОМИКА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ (DBAN)

Екипа на проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“ посети младежи от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ включени в проект „Дигитална прежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ (DBAN)
Проектът има за цел създаване на регионална цифрова мрежа за ускоряване на сините сектори и иновации за Черноморския регион, която първо ще бъде реализирана между градовете партньори Бургас, Батуми и Одеса. DBAN трябва да се превърне в платформа от действия, които ще включват дейности на синя икономика от регионите на партньорските страни, като се фокусират и прилагат действия за насърчаване и ускоряване на иновативните бизнес идеи за син растеж и иновации чрез комбиниран екологичен, социален и икономически подход.
Младежите споделиха тяхното впечатлени за напредъка и развитието на проекта както и дискутираха различни начини за овластяване на младежите и активното им включване в изготвянето и изпълнението на младежки плитики на национално, общинско и областно ниво.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg