Разрастване на проект “Линукс“

//Разрастване на проект “Линукс“

Разрастване на проект “Линукс“

След стартирате на проект “Линукс“ на 16-ти май в дневния център в гр. Сунгурларе предстои да започне и на още няколко места-в пенсионерския клуб в кв. Рудник, с подкрепата на сдружение “Авигея-Шама“ в Гюльовца, също така и в Златоград и Ямбол. Планира се проект „Линукс“ да стигне и в Поморие.

2018-11-05T12:50:47+00:00 15.05.2018|Архив|