Сдружение „Верният настойник“ сред основателите на Алианс за ранно детско развитие

/, Интеграция, Новини и събития, Проекти/Сдружение „Верният настойник“ сред основателите на Алианс за ранно детско развитие

Сдружение „Верният настойник“ сред основателите на Алианс за ранно детско развитие

Днес в град София бе  учредяването на Алианс за ранно детско развитие – обединение на над четиридесет неправителствени организации, образователни институции, професионалисти и физически лица. Обединението има за цел  осигуряване на пълноценна среда за развитие потенциала на всяко дете в ранна възраст. Най-голям принос за съзадаването на Алианса имат водещи организации в областта на ранното детско развитие като УНИЦЕФ, „Национална мрежа за децата“,  „Тръст за социална алтернатива“, Фондация „За нашите деца“ и др.
На събранието бе гласуван и приет единодушно Учредителният акт на Алианса, Механизма за координиране на същия, както и три организации които ще си поделят по един 6-месечен мандат за координиране на дейностите на Алианса. Координаторите за следващата година и полувина са: Фондация “За нашите деца“, Сдружение “Дете и пространство” и Сдружение “Клуб на нестопанските организации“ Търговище.