Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
октомври 10, 2022
Среща по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”  в Община Бургас

Проведе се работна среща за представяне на дейностите по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” с г-жа Йорданка Ананиева – зам кмет с ресор „Образование, социални дейности и младежки политики” в Община Бургас. На срещата, на която присъстваха ръководителят на проекта Николай Николов както и експертите Албена Дашева и Виляна Русева, бе представена цялостната идея и дейностите на проекта. Г-жа Ананиева от своя страна изказа задоволство и подкрепа за ревизиране и подобряване на младежките политики на местно ниво.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” BG05SFOP001-25-0167-C01 се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд.