Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
октомври 30, 2022
Среща с кмета на Община Камено по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”

Проведе се среща с представители на Община Камено и екипа по реализиране на проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”. На срещата от страна на Общината присъства лично кмета г-н Жельо Вардунски както и г-н Жельо Желев – председател на Сдружение „Верният настойник”, Николай Николов – ръководител проект, д-р Албена Дашева – експерт на „Верният настойник” както и г-жа Спаска Петрова – експерт на партниращата организация „Нов път”.
Срещата започна г-н Вардунски,  който разказа за усилията, които полага Общинската администрация за активно включване на младежите в различни дейности.
 Екипа на проекта представи дейностите и задачите, които са поставени напред във времето както и резултатите, които очакват да постигнат след успешното реализиране на всички дейности.
Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg