Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
септември 28, 2022
СТАРТИРАМЕ ПРОЕКТ „МОСТОВЕ НА БЪДЕЩЕТО – АКТИВНИ МЛАДЕЖИ В БУРГАС“

От месец септември 2022 г. Сдружение „ Верният настойник“ Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път“ Хайредин  стартира проект №BG05SFOP001-25-0167 „Мостове на бъдещето   – активни младежи в Бургас”  финансиран от Оперативна програма „Добро управление”. Проекта отговаря на нуждата от пряко участие на гражданското общество в работата на държавната власт и местните органи, както и при вземането на решения и изпълнението на национални и местни политики в областта на младежките политики.

Целевите ни групи от територията на област Бургас са:Структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общините Бургас и Камено;

 Неправителствени организации; Обществеността.

По време на изпълнение на проекта ще работим по следните основни дейности:

– Граждански мониторинг чрез анализ и оценка на прилаганата младежка политика в общините Бургас и Камено

– Разработване и определяне на предложения за преформулиране на младежките политики на общинско ниво и подобряване на гражданското участие в тях.

– Реализиране на застъпнически действия за отправяне на препоръки за подобряване на младежките политики в област Бургас и общините Бургас и Камено.

– Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на младежките политики в област Бургас.

Общата цел на проекта е да се повиши ролята на гражданския сектор за открито и отговорно управление на младежките политики в общините Бургас и Камено.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg