Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
май 5, 2023
Стартира нова дейност по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“


Даден бе старт на Дейност 3 по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”.
Името на дейността е „Реализиране на застъпнически действия за отправяне на препоръки за подобряване на младежките политики в област Бургас и общините Бургас и Камено.”
Целта на дейността е да се повиши активността на НПО и взаимодействието между общински и областни администрации  и неправителственият сектор за качествено изпълнение на младежките политики.
Експерти, които ще работят по тази дейност от страна на нашата организация са г-жа Ренета Янева и г-жа Марийка Иванова а от страна на партньора експерт ще бъде г-жа Спаска Петрова. И тримата експерти имат богат предходен опит в застъпничеството и работата със застъпнически коалиции.
Дейността е последна за проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” като основната и цел е да се сформира застъпническа коалиция и да се организира финалната за проекта кръгла маса. Успоредно с това от името на коалицията ще бъдат отправени препоръките за подобряване на младежките политики в Областна администрация Бургас както и в общините Бургас и Камено. 

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg