Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
януари 24, 2023
Студенти се включиха във фокус група по проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“

През изминалата седмица се проведе фокус група със студенти от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, участващи в проекта на Министерство на образованието „Студентски стажове – Фаза 2“.
Младежите дадоха своето мнение и оценка за младежките политики на национално и регионално ниво, дадоха своите препоръки както и мнения за бъдещо активно включеване на студенти при изготвянето им.
Фокус групата бе проведена от експертите, които имат не леката задача да направят доклад и препоръки до областната и общинска администрации и за тях бе изключително ценно да получат мнения от първо лице.

Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg