Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
октомври 1, 2022
Сформиран е екип от експерти по Дейност 1 на проект „Мостове на бъдещето – активно младежи в Бургас“

В края на месец август Сдружение „Верният настойник” спечели проект по ОП „Добро управление”. Проекта се казва „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” BG05SFOP001-25-0167-C01, като „Верният настойник” е водеща организация с партньор Сдружение „Нов Път” Хайредин. Целта на проекта е да  се подобрят младежките политики на местно ниво в Община Бургас и Община Камено.

В първата дейност е предвидено да се изготви доклад след внимателни преглеждане на всички стратегически документи, касаещи местните политики в общините включени в проекта. Поради спецификата на проекта се наложи да бъдат назначени двама експерти от страна на „Верният настойник” които са д-р Албена Дашева  и д-р Виляна Русева, които са с богат опит и експертиза в областта на младежкото включване. И двата експерта работят в академичните среди на двата големи бургаски университета, като заедно с г-жа Спаска Петрова, експерт от страна на партниращата организация, екипа за работа по проекта вече е сформиран.
Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” BG05SFOP001-25-0167-C01 се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд.