Daily Archives: 04.10.2018

Старт на Metro World Child-България

Сдружение "Верният настойник" поде нова инициатива в партньорство с американската организация Metro World Child, която разширява обхвата си и започва дейност и в България. В подкрепа и грижа за младото поколение "Верният настойник" организира първото си събитие на открито съвместно с американските си партньори. То се проведе в с. Чукарка, община Айтос, където се събраха [...]