Daily Archives: 08.10.2018

Среща с партньори на сдружението

В централния офис на СНЦ "Верният настойник" в Бургас се проведе среща с партньори на сдружението, които бяха дошли от различни части на страната. Презентация запозна новите сътрудници с 18 от водещите проекти на организацията, с историята и дейността през годините и с настоящата визия за развитие. Акцент беше кампанията "За всяка шестица-жълтица", която с [...]