Daily Archives: 11.10.2018

Посещение на германски партньори

Предстои посещение на германските партньори на СНЦ "Верният настойник". Вера Шнайдер и нейният екип ще пристигнат в България утре и в рамките на седмица работната им програма предвижда посещения на детски градини, центрове, старчески домове. След направените наблюдения  ще се обсъдят и планират бъдещите дейности по приоритети. Всяка година представители на организацията "Повече бъдеще"-Германия, с [...]

2018-11-05T11:36:01+00:00 11.10.2018|Архив|

Проект „Стани настойник“ с дарителска подкрепа

Децата от проект "Стани настойник" получиха блокчета,тетрадки, моливи, химикали и други пособия, предоставени от Георги Кючуков. СНЦ "Верният настойник" изразява сърдечна благодарност за подкрепата на своя дарител.