Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
март 25, 2018
Център за развитие на общността – гр. Камено

Проектът е двугодишна инициатива и започва от февруари 2011 година. Изпълнява се в България, Румъния и Гърция от Център „Амалипе“ (водеща организация), Лига Про Европа, Румъния и АРСИС, Гърция (партньори). Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на програмата “Дафне”. Проектът е продължение на „Превенция на ранните бракове“, реализиран от „Амалипе „/ Лига Про Европа / АРСИС през 2010 година.

Главна цел на проекта: Даване възможност на младите хора и жените от маргинализираните групи и ромска общност да се борят с вредните практики, да създадат безопасна среда за децата, младежите и жените изложени на риск и да развиват засегнатите групи. Това ще стане чрез засилване на теренната работа на местно ниво в маргинализираните групи и традиционна ромска общност чрез въвеждане на позицията Модератор в общността, чрез разработване на неформални механизми за общностна подкрепа, чрез изграждане на сътрудничество със съществуващите институции за превенция, защита и изпълнение на програми за превенция,защита и развитие на общността.

По отношение на главната цел основните цели на проекта са:

Цел 1: Установяване на вътрешно общностна перспектива за превенция и защита на хората от ромската общност, които са изложени на риск, като продължение на съществуващата перспектива: чрез създаване, тестване и въвеждане на позицията Модератор в ромската общност и разработване на неформални механизми за общностна подкрепа. За достигането на тази цел в България ще бъдат създадени 6 центъра за развитие в ромската общност, с 12 Модератори в общността и те ще развиват дейността си в съответната ромска общност. Тяхната работа ще бъде наблюдавана и ръководена, за да се направят изводи относно необходимостта от позицията Модератор в общността и нейното институционализиране. Освен застъпничество за насърчаване и институционализиране на тази позиция са предвидени и други дейности.

Цел 2: Повишаване на ефективността на основните институции, свързани с превенция и защита в маргинализираните групи и ромската общност: за достигане на тази цел се предвижда обучението на теренни работници от тези институции, както и изпълнение на съвместни програми в ромската общност, заедно с активисти на ромски неправителствени организации и модераторите в общността. В същото време ще бъдат предприети дейности за застъпничество пред ръководството на тези институции за продължаване на работата на местно ниво.

Цел 3: Създаване на модел за системно сътрудничество между институциите и ромската общност, развитие на теренната работа на местно ниво в посока превенция на насилието, защита на жертвите и за насърчаване на развитието на маргинализираните групи и традиционната ромска общност: за постигането на тези цели се предвижда набор от съвместни дейности. Това ще бъде и една от основните цели във всички обучения и събития, организирани в рамките на проекта.

Сдружение „Верният настойник“ е подкрепяща организация на единственият в Бургаска област Център за развитие на общността в гр. Камено