Дарителство 2017-11-09T11:01:59+00:00

Можете да направите дарение по банков път на нашата дарителска сметка (в български лева) .

Банкова сметка: BG 57 STSA 93000017022467

Сдружение с нестопанска цел „Верният настойник“