Donate 2020-04-05T15:01:29+00:00

Можете да подкрепите нашата дейност по няколко начина:

с Банков превод в нашата сметка:

IBAN:  BG57STSA93000017022467
BIC:     STSABGSF

чрез Paypal:

чрез друг платежен метод: