Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
ноември 19, 2018
Нов ЕКГ апарат за проект „Повече здрави“

Във връзка с необходимостта от нов уред за ЕКГ германските партньори от „Повече бъдеще“-Германия обещаха да изпратят нов апарат, с който успешно да продължи проект „Повече здрави“.

Проектът осигурява безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени лица.

В мобилния медицинския кабинет се извършват първични медицински прегледи, измерване на кръвна захар, ЕКГ, кръвно налягане, ехограф и други.

Проектът се подкрепя от „Повече Бъдеще Германия“, които предоставиха ван, оборудван като медицински кабинет. По проекта са извършвани безплатни прегледи както от лекари, работещи към „Верният настойник“, така също и от германски специалисти.

Със съдействието на „Повече бъдеще Германия“ е създаден лекарски кабинет в училището на с. Факия. В кв. Надежда в гр. Сливен – стоматологичен кабинет за нуждите на децата. За болницата в гр. Средец са подарени над 50 болнични легла. Подаръци за децата от болниците в Ямбол, Сливен, Средец също са били раздавани.  Помощ за домове за стари хора, центрове за настаняване и дружеството на инвалидите в кв. Рудник и Черно море и здравната служба в с. Коньово е осъществявана в рамките на проект „Повече здрави“.

Дарявана е също и  медицинска апаратура на МБАЛ Бургас.

От 2016 г. „Верният настойник“ подкрепя  финансово и материално сдружението на диабетиците „Пламък на надежда“ в гр. Камено, а също и сдружението на онкоболните там.

Проектът е от водещо значение за сдружението, което се стреми да се грижи за двете основни нужди на населението-здравеопазване и образование.