Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

Дом за стари хора Верният настойник

Заплащане на такса

По банков път 

Таксите в дома за стари хора се превеждат авансово за месеца, през който ще се грижим за настаненото лице. Не работим с депозитни такси.
Заплащането на таксата по банков път в банковата ни сметка:

IBAN: BG18STSA93000020396344
BIC: STSABGSF
Банка ДСК

Като основание на превода напишете името на настаненото лице, за което извършвате превода или номера на договора.