Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Новини

Николай Николов
октомври 28, 2014
Проект „Повече здрави“

Проект „Повече здрави” стартира през 2014 г.

С „Повече здрави“ осигуряваме безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени лица.

Проведени са повече от 15 кампании.

В медицинския кабинет се извършват първични медицински прегледи, измерване наа кръвна захар, ЕКГ, кръвно налягане, ехограф и други.

Проектът се подкрепя от „Повече Бъдеще Германия“, които предоставиха мобилен кабинет. По проекта са извършвани безплатни прегледи както от лекари, работещи към „Верният настойник“, а така също и от германски специалисти.

Със съдействието на „Повече бъдеще Германия“ направихме лекарски кабинет в училището на с. Факия. В кв. Надежда в гр. Сливен оборудвахме стоматологичен кабинет за нуждите на децата. За болницата в гр. Средец подарихме над 50 болнични легла. Раздавали сме също подаръци за децата от болниците в Ямбол, Сливен, Средец. Подпомагаме домове за стари хора, центрове за настаняване и дружеството на инвалидите в кв. Рудник и Черно море и здравната служба в с. Коньово.

Дарявали сме медицинска апаратура на МБАЛ Бургас.

От 2016 г. подкрепяме финансово и материално сдружението на диабетиците „Пламък на надежда“ в гр. Камено, а също и сдружението на окоболните там.

Проектът е от водещо значение за сдружетието, което се стреми да се грижи за двете основни нужди на населението-здравеопазване и образование. Здравеопазването като приоритет е причина проектът да търси и други точки на картата и да се разраства все повече.