Проекти

/Проекти

Проект „За майките с любов“

Организация "Мисия Възможност"- България, създава проект "За майката с любов". Този проект се изпълнява съвместно със Сдружение "Верният настойник" в областите Бургас, Ямбол и Сливен, с подкрепата на общини и местните сдружения- "Авигея-Шама"-Несебър, "Болни от астма"-Ямбол, "Ира" и "Здравето на ромите" в Сливен. Настоящият проект цели да окаже подкрепа на родилките, които са от социално [...]

Благотворителна шампионска лига

Проекта е в партньорство с "Обществен дарителски фонд - Област Бургас" и Община Бургас. Целта на проекта бе да пребори агресията сред малдежи чрез спорт. Приноса на Община Бургас, бе да осигури безвъзмездно използването на спортните комплекси в града. Срещите бяха с отбори от 6 човека, като на всяка футболна среща екип на Верният настойник [...]

Пчелин „Верният настойник“

Пчелин "Верният настойник" е създаден като социално предприятие с две специфични цели: - да се обучават младежи в тънкостите на пчеларството, като след прекарано обучение и стаж, сдружениет осигурява стартов капитал от кошери и пчелни семейства за стартиране на собствен съмостоятелен пчелин - с реализираната печалба от продадената продукция да се подпомагат деца в неравностойно [...]

Автомивка „Изгрев“

Сдружение "Верният настойник" стартира проекта през месец Август 2016 година. Целта на проекта бе да се създадат трудови навици у младежи израстнали в институции. В проекта се включиха младежи от наблюдавано жилище "Дом Възможност Бургас". От Октомври 2016 година издръжката на проекта бе поета от Фондация за социална промяна и включване, като проекта просъществува още [...]

Проект „Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“

Проектът се осъществява от Сдружение "Равновесие“ с партньорството на Община Камено и Сдружение ,Верният настойник“. Основна цел на проекта минимилизиране трафика на бебета и деца в Община Камено за следващите 5 години. Специфични цели на проекта са разработване и апробиране на обучителна програма за превенция на трафика на бебета и деца, състояща се от 5 [...]

Клуб за приложни изкуства – Ръкоделко

Това първият проект с външно финансиране на организацията. Финасираща организация е Фондация „Агапедия България“. По проекта стартираха два клуба за деца – в ЦДГ „Слънце“ гр. Камено и в ЦДГ „Теменуга“ с. Равнец. Произведенията на децата бяха продадени на благотворителни изложби в гр. Бургас, гр. Камено и с. Равнец, а със събраните средства се финансира [...]

Проект „Освежаване“

Тоева е един от първите проекти на организацията. Целта му е посредством доброволци да се освежат базите на детски градини и училища за да бъдат те по-привлекателна територия за децата. Досега сме помогнали в детските градини в селата Орлинци, Факия, Трояново и Винарско и в Основно училище "Христо Ботев" където бяха изцяло обновени учителската стая [...]

Център за развитие на общността – гр. Камено

Проектът е двугодишна инициатива и започва от февруари 2011 година. Изпълнява се в България, Румъния и Гърция от Център "Амалипе" (водеща организация), Лига Про Европа, Румъния и АРСИС, Гърция (партньори). Проектът е финансиран от Генерална дирекция "Правосъдие" на Европейската комисия в рамките на програмата “Дафне”. Проектът е продължение на „Превенция на ранните бракове“, реализиран от [...]

Проект „Млад готвач“

Проект "Млад готвач" стартира през 2017 година в Основно училище "Никола Вапцаров" с. Факия община Средец. Проекта е насочен към младежи от прогимназиален курс на обучение - извънкласна дейност, като в него се включват ученици които имат желание за придобиване на умения и навици в областта на Кулинарията, които обаче покажат много добър успех по [...]

Домашна грижа

За проекта От септември 2016 г. СНЦ „Верният настойник” стартира нов проект „Домашна грижа” на територията на град Бургас. Този проект е по образец на Хоум Инстед. Сдружението започва да предлага нов вид услуга „Домашна грижа” по домовете, предназначена за възрастни хора. Защо услугата е необходима Услугата е породена от необходимостта възрастни хора, които живеят [...]

2017-11-24T14:39:18+00:00 24.11.2017|Проекти, Услуги|

Дом за стари хора – гр.Черноморец

Дом за стари хора „Верният настойник” Внимание и грижа за Вашите близки Ние сме тук за Вас! Стараем се да осигурим на тези, които са ни отгледали, възпитали, посветили живота си на нас, топлината и вниманието,от което се нуждаят! Предлагаме Ви: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ОТГОВОРНОСТ ПЕРСОНАЛНО ВНИМАНИЕ ДЕНОНОЩНА ГРИЖА СИГУРНОСТ СПОКОЙСТВИЕ ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ В [...]

2018-07-06T15:08:52+00:00 24.11.2017|Проекти, Услуги|

Дом за стари хора – гр.Камено

Дом за стари хора „Верният настойник” Внимание и грижа за Вашите близки Ние сме тук за Вас! Стараем се да осигурим на тези, които са ни отгледали, възпитали, посветили живота си на нас, топлината и вниманието,от което се нуждаят! Предлагаме Ви: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ОТГОВОРНОСТ ПЕРСОНАЛНО ВНИМАНИЕ ДЕНОНОЩНА ГРИЖА СИГУРНОСТ СПОКОЙСТВИЕ ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕТЕ В [...]

2018-02-27T12:46:52+00:00 24.11.2017|Проекти, Услуги|

Магазини „Мечта“

Магазини за дрехи втора употреба "Мечта" са стопанска дейност на СНЦ "Верният настойник". Идеята за тях е генерираната печалба да бъде използвана за социалната дейност на сдружението. Адресите на магазините са: МЕЧТА 1 - гр. Бургас жк. Славейков бл 80 вх. 3 партер; МЕЧТА 2 - гр. Бургас ул. Шейново 45 /зад ДНА/;

2018-01-31T23:50:46+00:00 16.11.2017|Проекти, Услуги|

Проект „Мляко за всеки“

Проект „Мляко за всеки” стартира през 2015 г. Съвместен проект с Обединена млечна компания. Даряват се млечни продукти с изтичащи срокове на годност. Сдружението снабдява с тях старчески домове, приюти, центрове и бедни семейства.

Кампания Holiday Heroes

Кампания Holiday Heroes стартира през 2015 г. Организация с клон в България, която за Великден и Коледа приготвя хранителни пакети и ги раздава на нуждаещите се. Сдружението получава за всеки празник предварително заявено количество.

Проект „Линукс“

Проект “Линукс” е програма за безплатно компютърно обучение и ограмотяване, която се изпълнява от Сдружение “Верният настойник” по Българо-Швейцарски проект. Началото на този проект бе дадено през месец септември 2015 година в град Сунгурларе по инициатива на двама компютърни специалисти от Швейцария. Проектът е подпомогнат и финансиран изцяло от швейцарските ни партньори.       [...]

2018-07-06T14:11:19+00:00 05.09.2015|Образование, Проекти|

Проект „Повече здрави“

Проект „Повече здрави” стартира през 2014 г. С "Повече здрави" осигуряваме безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени лица. Проведени са повече от 15 кампании. В медицинския кабинет се извършват първични медицински прегледи, измерване наа кръвна захар, ЕКГ, кръвно налягане, ехограф и други. Проектът се подкрепя от "Повече Бъдеще Германия", които предоставиха мобилен кабинет. По проекта [...]

2018-05-08T13:32:50+00:00 28.10.2014|Здравеопазване, Проекти|

Проект „Шампионска лига“

Проект „Шампионска лига” стартира през 2013 г. Организира се от „Обществен дарителски фонд-област Бургас” и сдружението със съдействието на Община Бургас. Провежда се благотворителен футболен турнир.

2017-10-28T16:37:45+00:00 28.10.2013|Проекти, Спорт|

Проект „Да изчистим България за един ден“

Проект „Да изчистим България за един ден” стартира през 2013 г. Насърчаваме хората да почистват махалите и дворовете си. Проведени са няколко кампании и са събрани над 300 чували със смет. Ромите сами чистят махалите си. Необходими са чували и ръкавици за този проект.

2017-10-28T16:27:42+00:00 28.10.2013|Околна среда, Проекти|