Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

„Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас“

28.09.2023
СТАРТИРАМЕ ПРОЕКТ „МОСТОВЕ НА БЪДЕЩЕТО – АКТИВНИ МЛАДЕЖИ В БУРГАС“

От месец септември 2022 г. Сдружение „ Верният настойник“ Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път“ Хайредин  стартира проект №BG05SFOP001-25-0167 „Мостове на бъдещето   – активни младежи в Бургас”  финансиран от Оперативна програма „Добро управление”. Проекта отговаря на нуждата от пряко участие на гражданското общество в работата на държавната власт и местните органи, както и при вземането на решения и изпълнението на национални и местни политики в областта на младежките политики.

Целевите ни групи от територията на област Бургас са:Структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общините Бургас и Камено;

 Неправителствени организации; Обществеността.

По време на изпълнение на проекта ще работим по следните основни дейности:

– Граждански мониторинг чрез анализ и оценка на прилаганата младежка политика в общините Бургас и Камено

– Разработване и определяне на предложения за преформулиране на младежките политики на общинско ниво и подобряване на гражданското участие в тях.

– Реализиране на застъпнически действия за отправяне на препоръки за подобряване на младежките политики в област Бургас и общините Бургас и Камено.

– Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на младежките политики в област Бургас. Общата цел на проекта е да се повиши ролята на гражданския сектор за открито и отговорно управление на младежките политики в общините Бургас и Камено

18.10.2023 г.
Проведе се среща по проект  „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”  с организации свързани с младежкото включвнеПроведе се среща по проект  „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”  с организации свързани с младежкото включвне

По инициатива на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Бургас се проведе среща на младежи и младежки организации теми свързани с младежкото включване. На срещата присъстваха екипа на Международен Младежки център Бургас, организация „Европа Директно” както и екипа на „Верният настойник” по Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас”.
На срещата имахме възможността да разкажем за дейностите по проекта, както и да получим информация от другите организации за дейностите които изпълняват в сферата на младежките политики.
По проекта се предвиждат още няколко подобни срещи, като целта им е освен да получим информация за развитието на младежките политики в Бургас, да се опознаем и на по-късен етап да сформираме коалиция от организации, активно работещи за младежкото включване.  Проект „Мостове на бъдещето – активни младежи в Бургас” №BG05SFOP001-25-0167 се реализира от Сдружение „Верният настойник” Бургас в партньорство със Сдружение „Нов път” Хайредин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Умения

Публикувано на

септември 28, 2022

Изпращане на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *