Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Детайли на проекта

Начало  /  Проекти и кампании

март 8, 2021
bagriti

Бургас

1000 лв

Проект „Жълтица за шестица” се роди от идеята ни да насърчим учениците в тяхното образование. Проблемът с ниският успех в училище е все по-нарастващ. Особено застрашени са деца от рискови групи – от социално слаби семейства или без родител.

Фокусирани сме в следните институции: Основното училище „Никола Вапцаров“ в с. Факия (Община Средец), където децата са от крайно бедни семейства и живеят в пансион както и и Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Бургас и гр. Средец, където децата са без родители и трябва сами да се подготвят, а възпитателите не могат да обгрижат достатъчно всички деца.

Бедността, отдалечеността от семейството в пансион или липсата на родители са фактори, които влияят на успеха на учениците. На тях им е по-трудно при такива условия да постигат високи резултати. Затова, за да полагат по-голямо старание и да имат по-добри оценки, тези деца се нуждаят от допълнителен стимул. Такъв стимул е кампанията „Жълтица за шестица”.

Накрая на всеки учебен срок, децата се посещават и им се изпалща мини стипендия от по 1 лев на всяка изкарана текуща отлична оценка. Това толкова ги стимулира, че разликата в успеха им между първи и втори учебен срок е доста голям. Нов регламент за  насърчаване на най-добрите сред децата от една институция е, че детето с най-висок успех получава удвоена стипендия.

Проектът работи с деца и младежи от 3-ти до 12-ти клас, като в него са включени и децата от проект „Стани настойник“.

От 2017 година кампанията „Жълтица за шестица“ се разгърна сред институциите от области Бургас, Сливен и Ямбол а желанието ни е до няколко години тя да се превърне в национална кампания. За целта е създаден DMS номер с текст “NAGRADA” на телефон 17 777.

В набирателната кампания за проекта до сега се включиха :