Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Детайли на проекта

Начало  /  Проекти и кампании

март 8, 2021
bagriti

Бургас

1000 лв

Линукс

Проект “Линукс” е програма за безплатно компютърно обучение и ограмотяване, която се изпълнява от Сдружение “Верният настойник” по Българо-Швейцарски проект. Началото на бе дадено през месец септември 2015 година в град Сунгурларе по инициатива на двама компютърни специалисти от Швейцария. Проектът е подпомогнат и финансиран изцяло от швейцарските ни партньори. В този проект е включено безплатно компюърно обучение, което е съобразено изцяло с индивидуалните нужди и потребности на обучаващите се. За тази цел напървиетапбяхадарени 22 преносими компютъра, които да послужат за нуждите на обучаващите се. През периода пилотното обучението, което се проведе в град Сунгурларе са взели активно участие 30 младежа от общината.

През 2015 година, стартира компютърно обучение по проекта в град Камено. Първоначално беше проведена рекламна кампания свързана със започващото компютърно обучение. В това обучение участваха 50 човека – учители и директори на детски градини и граждани на града. Участниците бяха на различна възраст – от 8 до 70 години. В края на обучението всеки завършил получи сертификат, удостоверяващ придобитите умения в работата по операционната система „Линукс“.

 

С любезното съдействие на кмета на община Средец г-н Иван Жабов, „Верният настойник“ получи безвъзмездно зала, която бе специално оборудвана за провеждането на компютърното обучение. Благодарение на българската общност в град Бон и г-жа Хилдегард Кнох-Вил, която е наш дългогодишен партньор, бяха предоставени осем настолни компютръра.  През март 2016 година стартира компютърното обучение в град Средец.  В обучението взеха участие около 50 обучаващи се, в това число кметове, кметски наместници от община Средец и техните секретари, медицински служители, медиатори и граждани на града. Събитието бе отразено и в местния вестник. Всички те придобиха умения за работа с компютърните програми. Усилията на участниците в обучението бяха възнаградени не само с придобитите знания, но и със сертификатикатите, които те получиха.

Към момента, курсове по проекта са провеждани в не едно и две населени места, като ободувани от сдружението компютърни зали има в Сливен и Русе. Разрастването на предстои.

Обогатяване и освежаване на материалната база на учебни заведения

Още преди официалното учредяване на сдружението, екипа от доброволци, а в последствие бъдещите двигатели на неправителстваната организация сами организират и осъществяват множество кампании свързани с освежаване, ремонтирване, реставрация и облагородяване на материалната база и детски площадки в учебни заведения на територтията на Бургаска област. През годините тези кампании бяха част от проект „Освежаване“

физкултурният салон и стаи от детската градина в с. Трояново
поддържане на тревни площи около детските площадки в детските градини в с. Винарско, Равнец и Трояново
освежена детска стая и спално помещение в Детската градина в село Факия
Подменени детски столчета в детските градини в с . Трояново (общ. Камено), с. Орлинци (общ. Средец) и с. Лозенец и Грозден (общ. Сунгурларе)
Боядисване на катерушки и люлки в дворовете на детските градини в с. Трояново, Кръстина, Винаско, Равнец и гр. Камено (общ. Камено) и в селата Славянци, Чубра, Грозден, Лозарево и гр. Сунгурларе (общ. Сунгурларе) в селата Дебелт, Загорци, Орлинци и Факия (общ. Средец).
Оборудвани с детски играчки, телевизори, DVD, радиоуредби са всички детски градини и училища от партньорската мрежа на „Верният настойник“

Сдружение „Верният настойник“ се гордее и с няколко по-мащабни проекта, подкрепени от партньори:

Участие в тоталният ремонт на детската градина в село Орлинци – където освен с вътрешни строителни дейности, добороволци на сдружението и Корпус на мира помагаха и за  монтажа на нови детски люлки и катерушки
За 10 години няколко пъти са преободудвани спалните помещения в ОУ „Никола Вапцаров“ с. Факия, като освен с подмяна на легла, стаите са оборудвани с нови осветителни тела, печки, телевизори и др.
Мащабен ремонт на училището в селе Факия, съвместно с 10 доброволци от германската неправителствена организация „Повече бъдеще“. На вторя етаж се намираше огромен нефункционален коридор, който бе преструктуриран в мъжка и дамска тоалетна с бани, тъй като тоалетните се намираха в подземният етаж на учебното заведение и бяха в изключително лошо състояние, а и бяха доста отдалечени от спалните на децата. Прекарана бе и топла и студена вода на етажа посредством специално изградена нова ВИК система с ходрофорни помпи. Тотален ремонт бе направен и на учителската стая заедно с дирекцията. Изградено бе помещение за медициски кабинет, каквото към този момент липсваше.
Като втора част от този проект, бе увеличен капацитета на спалните, като стая използвана за склад бе реновирана и обзаведена, благодарение на партньори от Гърция.