Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

Детайли на проекта

март 8, 2021
bagriti

Бургас

1000 лв

Училище за родители

Училище за родители е поредица от семинари, провеждащи се на родители на деца включени в проект „Стани настойник“.  Целите  на инициативата са две, като основната е да се покаже добрият пример на родителите в отглеждане и възпитание деца посещаващи детска градина и училище, помагането им да се интегрират по-добре сред останалите деца, споделяне на интересни практики и предизвикателства у родителите. Обученията са доста ценни за родителите, децата от семейства в риск се нуждаят по-различна подкрепа в домашната среда за да показват по-добри резултати в училище или детска градина. Интересен е факта, че в повечето семейства се говори на майчиният а не на български език в по-голямата част от времето, което довежда до предизвикатеслтво с по-бавното адаптиране на детето към учебна среда. Втората цел на проекта е да се прекара по-вече време със семействата, придобиване на доверие у тях, проучване на техните потребности както и насърчаването им да изпращат децата си редовно на училище.