Бургас, ул. Индустиална 7

 +359 (878) 255 061 

Моят профил

Количка

mobile logo

За нас

Сдружение „Верният Настойник

Сдружение „Верният настойник“ – Бургас има за цел да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности, обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата, образованието, тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота за оцеляване на социално слабите среди.

   • да популяризира необходимостта от придобиването на образование сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
   • да популяризира християнските добродетели сред ромското население и лицата в неравностойно социално положение;
   • да формира общност от прогресивно мислещи и млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество;
   • да предоставя възможност за изява и развитие на заложбите на ромското население и лицата в неравностойно социално положение в областта на изкуството и културата;
   • да създаде благоприятна естествена околна среда за живеене на ромите и лицата в неравностойно социално положение;
   • да насърчава и създава условия за професионална ориентация и реализация на ромското население и лицата в неравностойно социално положение.

Екип

Или в нашия случай – семейство, което с всяка изминала година продължава да расте.

Жельо Желев

Председател

 

Николай Николов

Мениджър

 

Галина Банчева

Връзки с обществеността и реклама

 

Мартина Желева

Офис мениджър

 

Йоана Николова

Социални дейности

 

Петър Петров

Координатор

 

Дончо Асенов

Координатор

 

Жечко Гочев

Координатор

 

Данаил Иванов

Координатор

Антон Дончев

Координатор

 

Симеон Симеонов

Координатор

Кирчо Колев

Координатор

Ивайло Георгиев

Координатор

Марин Динев

Координатор

Дора Кирова

Координатор

Координаторска мрежа