Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел “Верният настойник” – Бургас. От 2009 година работим в обществена полза като се грижим за най-уязвимите групи-деца, възрастни, социално слаби. Развили сме множество проекти с цел да дадем по-добро бъдеще на децата ни и да подобрим живота на хората в нужда.

През годината организацията участва в редица срещи и обучения за  създаване на капацитет.

През 2018 г. „Верният настойник“ стартира проект „Хранителна банка“. Проектът е благотворителен и има за цел да подпомага нуждаещите се като се оползотворяват хранителни продукти с изтичащи срокове. Предварително събрани и складирани в съответствие с всички стандарти за безопастност на храните, тези продукти в последствие ще бъдат раздавани на хора в нужда. Всяка година близо 700 000 тона храна се унищожава в България. Това е стряскаща статистика, която ние желаем да променим.

„СПАСИ ХРАНА-СПАСИ ЧОВЕК“ е девизът, с който ще работим за каузата.

Запознайте се с Николай Николов от сдружение "Верният настойник"

Днес гостуваме на още един човек, посветен на добрината!Николай Николов е сред основателите на сдружение „Верният настойник“ – Бургас. Организацията има за цел да подпомага личностното изграждане и развитие на ромите и лицата в неравностойно социално положение като свободни личности. Работи за обогатяване на знанията на младежта в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско и социално управление и други области на науката, културата и образованието. Помага за тяхната социална интеграция и практическа реализация в живота. Вижте какво разказа той:

Публикувахте от ФРГИ в Сряда, 1 юли 2020 г.

Работим за

Грижа
Развитие
Превенция

СПАСИ ХРАНА – СПАСИ ЧОВЕК!